kptny

Size Reduction Technology - Interview: "Digitalisering zorgt voor hoge transparantie"

hlj

Getecha Managing Director Burkhard Vogel over Industrie 4.0 in granulatietechnologie In veel sectoren van de kunststofverwerkende industrie vordert de productiegerelateerde integratie van granulatietechnologie in spuitgiet-, extrusie-, blaasvorm- en thermovormlijnen snel. De granulatorfabrikant Getecha speelde al in een vroeg stadium in op deze trend en rust nu de hopper- en invoergranulatoren van zijn “RotoSchneider” -serie uit met tal van intelligente functionaliteiten volgens Industry 4.0-criteria. Algemeen directeur Burkhard Vogel legt in een interview uit wat belangrijk is.

Meneer Vogel, hoe belangrijk is de huidige uitrusting van Getecha-granulators met Industrie 4.0-functies voor uw ontwikkelingsingenieurs? Burkhard Vogel: Naast het voortdurende innovatieproces voor het optimaliseren van de centrale prestatiecomponenten voor de rotoren, de snijkamer en de aan- en afvoersystemen, heeft de ontwikkeling van nuttige Industrie 4.0-functies voor onze granulatoren gewonnen. enorm in belang, vooral in de afgelopen drie tot vier jaar. Dit geldt zowel voor de serie met de kleine en compacte naast de serie persgranulatoren als voor de grote centrale granulatoren en de invoergranulatoren. Wat is volgens jou de doorslaggevende factor? Vogel: Of je nu kijkt naar de auto-industrie en haar toeleveranciers, de fabricage van verpakkingsmaterialen of de grote sector van de consumentenproducten - in alle industrieën stimuleert de wens naar verdere automatisering de digitalisering van productieprocessen. De realisatie van constructies volgens de normen van Industrie 4.0 stopt niet bij de materiaalconditionering en granulatietechnologie. Onze ingenieurs hebben dit enkele jaren geleden ingezien, zodat we al een aanzienlijke knowhow op dit gebied hebben kunnen opbouwen en nu onze RotoSchneider-granulatoren kunnen uitrusten met een reeks intelligente informatie- en communicatiefuncties.

Zijn deze Industrie 4.0-functionaliteiten inmiddels onderdeel van de standaarduitrusting van granulatoren? Vogel: niet in alle gevallen. Industrie 4.0-functionaliteit komt pas in de focus van een klant als hij granulatietechnologie wil integreren in zijn voornamelijk geautomatiseerde processen van kunststofverwerking. Daarbij speelt de informatie- en communicatietechnologie-integratie van de granulatoren in de productietechnologie-infrastructuur een centrale rol, zodat hun efficiëntie en beschikbaarheid ook digitaal kan worden geborgd. Kunt u wat specifieker zijn over dit aspect? Vogel: Stel je een kunststofverwerker voor met de bedoeling een of zelfs meerdere van onze centrale of naast-de-pers granulatoren te integreren in zijn materiaalstroom en geautomatiseerde productieprocessen met behulp van transportbanden, kantelinrichtingen, vulstations en andere perifere systemen, in om reststoffen en afval terug te brengen naar de productie via een recyclingcircuit op een hulpbronnenbesparende manier. ​ Als onderdeel van een dergelijk project kunnen verschillende Industry 4.0-functies in onze granulators waardevolle diensten leveren. Dit komt doordat het niet alleen continue systeemoptimalisatie ondersteunt, maar ook kwaliteitsborging dient, procesbegeleidende monitoring mogelijk maakt en de beschikbaarheid van een productielijn aanzienlijk kan verbeteren. Met welke Industrie 4.0-functies moet een granulator in ieder geval zijn uitgerust? Vogel: Dit wordt beslist op basis van de concrete eisen van een project en de doelstellingen van de klant. Veel dingen zijn nu mogelijk omdat we gebruik maken van talrijke mogelijkheden van moderne sensor- en interfacetechniek en een reeks gevestigde veldbussystemen. Op deze manier kunnen veel belangrijke proces- en machinegegevens worden afgetapt, gedocumenteerd, verwerkt, gevisualiseerd en geëvalueerd. Heeft u hier een illustratief voorbeeld van? Vogel: Als de signaaluitwisseling tussen granulator en productielijn is geconfigureerd, kunnen alle statussen, acties en foutgebeurtenissen worden geregistreerd en toegewezen. Op basis hiervan kunnen kritieke situaties met gedefinieerde waarschuwingsniveaus worden gemeld aan het hogere productiecontrolesysteem, dat vervolgens in een vroeg stadium passende tegenmaatregelen en corrigerende maatregelen initieert. Daarnaast is het mogelijk om alle productierelevante prestatieparameters en materiaalsleutelcijfers van een granulator - zoals doorvoer of de kwaliteit van het grondmateriaal - vast te leggen en deze naar de Operating Data a cquisition of Major Diagnostic Category sys te sturen. - uitzendkrachten van de kunststofverwerker voor verdere evaluatie. Dit geldt ook voor de looptijden, het energieverbruik, prestatiepieken en vele andere parameters van de werking van de granulatoren. We kunnen er ook voor zorgen dat alle systeemberichten worden gecommuniceerd naar de hostcomputer en daar worden gearchiveerd voor analyse en documentatie. ​ Dit zorgt voor maximale transparantie over de prestaties van een geautomatiseerd systeem. De plantoperator krijgt dus ook gegevens over de implementatie van belangrijke proces- en kwaliteitsverbeteringen? Vogel: Klopt. Niet in de laatste plaats omdat een deel van het datamateriaal dat via de signaaluitwisseling tussen de productielijn en de granulatie-installatie wordt verwerkt, ook beschikbaar is voor Industrie 4.0-functies, die een zogenaamde Predictive Monitoring mogelijk maken en de beschikbaarheid van de installatie verhogen. Veel van de verzamelde informatie kan bijvoorbeeld worden voorbereid voor voorspellend onderhoud en vervolgens worden opgehaald door de Getecha-tool voor onderhoud op afstand. Hiervoor kunnen de granulatoren worden gekoppeld en geïntegreerd in de MRO-infrastructuur van de klant. De hieruit opgedane kennis komt ook terecht in de troubleshooting-catalogus van de geïntegreerde “manual” van de Getecha granulators. Het hoofdbesturingssysteem van de productiemachine kan deze informatie vervolgens weergeven aan de operator. Aan welke specifieke Industrie 4.0-projecten werkt Getecha momenteel? Vogel: Nou, dit zijn lopende projecten met klanten en ik kan er niet teveel over vertellen. Maar ik kan je wel vertellen dat of het nu gaat om het afval van de extrusie van dikke polypropyleenplaten, defecte onderdelen van het thermovormen van koffiecapsules of randafwerkingen van de filmproductie - op veel plaatsen zijn Getecha-granulators met Industry 4.0-functies nu een vast onderdeel van productielijnen. Digitalisering - naast de selectie van de juiste rotoren, aandrijvingen, hoppers en vele andere componenten - is inmiddels een belangrijke factor in het klantgericht ontwerpen van onze granulatoren. ​ We verwachten stellig dat dit onderwerp in de toekomst aan belang zal blijven winnen

KEPT MACHINE is professionele leverancier voor productielijn op het gebied van kunststof extrusie-industrie.

We helpen de fabriek van de klant om de productie en het product van hun Pvc-extruder te verbeteren.


Post tijd: 2021-03-04